Markkinaoikeuden sähköinen järjestelmä käyttöön syksyllä 2020

5.5.2020

Markkinaoikeus siirtyy HAIPA-järjestelmän käyttöön vasta lomakauden jälkeen

 

Hallinto- ja erityistuomioistuimia (korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä vakuutusoikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin) koskeva toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishanke HAIPA otetaan käyttöön 5.5.2020.

Koska koronaviruspandemia on pakottanut markkinaoikeuden voimavarojen ja toiminnan keskittämisen viimeisen runsaan puolentoista kuukauden aikana kokonaan lainkäytön sujuvuudesta huolehtimiseen myös näissä poikkeuksellisissa oloissa, markkinaoikeus siirtyy HAIPA-järjestelmän käyttöön vasta kesälomakauden jälkeen, tässä vaiheessa arvioituna syys-lokakuussa. Vasta viimeksi mainittuna ajankohtana otetaan markkinaoikeuden osalta käyttöön myös HAIPA-järjestelmään liittyen kansalaisten ja yhteisöjen sähköinen asiointipalvelu sekä viranomaisten sähköinen asiointipalvelu.

Sen paremmin markkinaoikeudessa jo vireillä olevien asioiden kuin myöskään markkinaoikeudessa vireille saatettavien asioiden osalta edellä mainittu ei merkitse asianosaisten tai viranomaisten kannalta tässä vaiheessa käytännössä muutoksia, eikä näy toiminnassa asianosaisten tai viranomaisten suuntaan muutoinkaan. Varmimpana viestintäkanavana nyt koronavirustilanteen aikana suositellaan sähköpostia.

 

Markkinaoikeuden yhteystiedot  

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 43300

Faksi: 029 56 43314

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

 

 

Lisätietoja

Jussi Karttunen, markkinaoikeuden ylituomari

029 56 43345, jussi.karttunen@oikeus.fi