Suomen IPR–assistenttiyhdistys ry

IPR-palkinnot 2019

Suomen IPR–assistenttiyhdistys ry on yhdistys, jonka toimialueena on koko maa. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomessa IPR-alalla assistentteina tai vastaavalla nimikkeellä joko asiamiestoimistoissa tai muissa yrityksissa, yhdistyksissä tai virastoissa toimivat henkilöt. Myös IPR-käännöksiä tekevät kääntäjät voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi.Suomen IPR-assistenttiyhdistys ry on perustettu 23.5.2017 ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin numerolla 3097707-4.

Suomen IPR-assistenttihdistyksen tarkoituksena on toimia IPR-alan assistenttien yhteistyöelimenä, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa ja koulutusta sekä kokemusten vaihtoa alalla toimivien välillä.

IPR-assistenttiyhdistys pyrkii

  1. vaikuttamaan IRP-assistentteja koskeviin työelämän asioihin sekä edistämään ja kehittämään suomalaista IPR-assistenttikoulutusta
  2. osallistumaan assistenttien toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä jäsenten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekemään tunnetuksi IPR-assistenttien asemaa ja työtehtäviä
  3. tekemään esityksiä, aloitteita ja antamaan lausuntoja IPR-assistenttien ammatillisten toimintaedellytysten parantamiseksi
  4. edistämään jäsenten välistä yhteistyötä järjestämällä koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia
  5. toimimaan yhteistyössä SPAY:n, PIRY:n, PRH:n, Aalto Pro:n, ja IPR University Centerin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja muiden vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa.

LIITY SUOMEN IPR-ASSISTENTTIYHDISTYKSEN JÄSENEKSI TÄYTTÄMÄLLÄ ALLA OLEVA LIITTYMISLOMAKE (pakolliset kentät merkitty * (eli nimitiedot, sähköpostiosoite sekä työnantajan nimi ja osoite / vaihtoehtoisesti kotiosoite - muita kenttiä ei tarvitse täyttää). Jäsenmaksumme on 20 € (vuosi 2020).