Tervetuloa Suomen IPR-assistenttiyhdistyksen kotisivuille!


Suomen IPR–assistenttiyhdistyksen tavoitteena on vahvistaa teollisoikeuksien (patentit, tavaramerkit, mallisuojat, tekijänoikeudet) parissa mm.  patentti- ja asianajotoimistoissa,  teollisuusyrityksissä tai virastossa IPR-assistentteina tai vastaavalla nimikkeellä työskentelevien henkilöiden ammatillista identiteettiä, edistää alan koulutusta sekä toimia yhteistyöelimenä jäsentensä välillä kotimaassa ja ulkomailla.  

Jäsenenä pysyt ajan tasalla alan koulutustilaisuuksista ja voit itsekin esittää koulutustoiveitasi yhdistykselle. Yhdistyksen tilaisuuksissa saat mahdollisuuden tavata ja verkostoitua kollegojen kanssa.  Jäsenmaksumme on 20 €/vuosi. Tule mukaan toimintaamme ja liity jäseneksi! 

Uutiset

Mikä on IPR-assistentti?


IPR (Intellectual Property Rights) eli teollisoikeudet tai immateriaalioikeudet on ala, joka yhdistää rekisteröitävät aineettomat oikeudet suojamuodoittain. Näihin lukeutuvat patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojat sekä tekijänoikeudet ja verkkotunnusrekisteröinnit. Alan toimijat ovat näiden oikeuksien hoitamiseen erikoistuneita yrityksiä, kuten patentti- ja lakitoimistoja tai oikeuksia omistavia ja niitä hyödyntäviä yrityksiä. IPR-assistentteja toimii näissä kaikissa monipuolisissa tehtävissä. Yleisimpiä työnimikkeitä IPR-assistentin lisäksi ovat mm. patentti- ja tavaramerkkiassistentti, IPR-spesialisti, IPR Administrator tai IPR Coordinator. 

Toimenkuvaan kuuluu yhteydenpitoa koti- ja ulkomaisten asiakkaiden ja asiamiestoimistojen kanssa, IPR-oikeuksien hallinnointia ja määräaikavalvontaa sekä mahdollisesti myös käännöstyötä ja laskutusta. IPR-assistenteilla on erilaisia vastuualueita ja työtehtäviä. Toimenkuva voi vaihdella jopa yrityksen sisällä siten, että siihen voi kuulua kaikkien tai vain tiettyjen suojamuotojen hoitaminen. Työ edellyttää hyvää kielitaitoa, tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja järjestelmällisyyttä. 

IPR-assistenteissa yhdistyy laaja kirjo eri koulutustaustaisia ammattilaisia. Esimerkkejä soveltuvista koulutuksista ovat mm. kaupallinen, hallinnollinen tai kielten opiskeluun liittyvä koulutus.