IPR-assistenttiyhdistyksen iltapäivä PRH:ssa 13.6.2019: kooste

17.9.2019

Essi Pösö & Jorma Hanski
Essi Pösö & Jorma Hanski


Yhdistys tapasi ajankohtaisissa IPR-asioissa 13.6.2019 klo 14-19 Patentti- ja rekisterihallituksen tiloissa. Tilaisuuden avasi johtaja Jorma Hanski toivottamalla jäsenet tervetulleiksi ja toteamalla, että yhdistykselle on ollut kysyntää ja sen olevan oiva kanava kokemusten vaihdolle sekä toimintojen parantamiselle. Kaikkien viraston puhujien materiaali on saatavilla erikseen yhdistyksen sivuilla.

PRH:n tavaramerkkien ja mallien neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki esitteli tavaramerkkilain keskeisimmät muutokset sen voimaansaattamisen jälkeen 1.5.2019 sekä viraston uudet sähköiset palvelut. Uuden lain mukaisia merkkejä on jo päätynyt myös rekisteriin. Keskeisinä muutoksina esitettiin mm. ainoastaan sähköisesti toimitettavat hakemukset, vahva hakijan ja hakemuksen tekijän tunnistautuminen järjestelmässä sekä hakemuksen jättö englanniksi. Käsittelykielenä säilyy kuitenkin edelleen suomi tai ruotsi. Valtakirjoja ei vaadita, tavaraluettelot tulee olla yksilöityjä (pelkät numerot eivät riitä hakemukseen), merkki on voimassa 10 vuotta hakemuspäivästä. Sähköisten palveluiden osalta muutoshakemukset ja esim. välipäätösvastineet on toimitettavissa PRH:n sivun kautta jatkoasioinnissa. Kirjaamo muistuttaa, että uudistushakemuksella ei voi tehdä muutoshakemusta samalla.

Johtava lakimies Marjo Aalto-Setälä kertoi patenttimääräysten muutoksista 1.3.2019 alkaen ja niiden vaikutuksesta. Väitteessä haltijalla on nykyisellään 4 kuukauden määräaika entisen 6 kuukauden sijaan. Hakija voi myös oma-aloitteisesti korjata puutteita 2 kuukauden määräajan puitteissa. Asiakirjat toivotaan toimitettavan yhtenä kappaleena, ja lausuma oikeudesta keksintöön liitteenä.

Sara Prusila-Lindroos muistutti, että SPC-hakemuksiin tarvitaan edelleen valtakirja ja että siirtolistoissa (eritoten pitkissä sellaisissa) on suotavaa toimittaa siirtyvien mallien/patenttien/tavaramerkkien numerot siten, että ne ovat kopioitavissa.

Sovellussuunnittelija Lasse Koivisto kertoi maksujärjestelmän kehittämisprojektista. Projekti on alkanut 01/2018 ja ensimmäisinä on patenttien, hyödyllisyysmallien ja PCT-hakemusten maksujärjestelmä työn alla. Tapaamisen hetkellä menossa oli asiakastarpeiden kartoitus sekä yritysvierailut, kuten myös asiakasosallistumisen palautteen läpikäynti. Tällä haavaa kartoitetaan riskienhallintaa, tunnistautumistapoja ja suunnitellaan palvelun käyttöliittymää.

Jorma Lehtonen kertoi lyhyesti patenttipuolen kuulumisia WIPO:n Roving-seminaarista, joka järjestettiin Helsingissä 27.5.2019. PCT-keisseissä on nähty Suomessa lähes 15% kasvu vuonna 2018 positiivisena kehityksenä. Nykyisellään mukana on 152 maata, joista todennäköisesti Kiina tulee olemaan suurin hakija vuonna 2019. Käytännön tiedotteena faksi, joka sammunee piakkoin ja WIPO IP Portal –tietokanta, joka lanseerataan syksyn 2019 aikana.

IPR-assistenttien ajankohtaisissa kuulumisissa yhdistyksen puheenjohtaja Essi Pösö kertoi tähänastisen kaksivuotisen taipaleen aikana otetuista askelista. Perustamisen 23.5.2017 jälkeen yhdistyksestä kerrottiin mm. IPR University Centerin lehdessä 18/2017 sekä heidän järjestämän kurssin yhteydessä.  Jäseniä on lähes 140, yhteensä 21 yrityksestä ja jäsenet on jaettu suojamuotokohtaisiin ryhmiin, jotta tiedotuksen kohdentaminen onnistuu parhaiten. Omat tiedot voi tarkistaa ja päivittää yhdistyksen sivuilla. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat IPR University Center ja PRH, ja virasto on ilahduttavalla tavalla käyttänyt yhdistystä suorana tiedotuskanavana tavoittaen assistenttiorganisaation nopeasti.

Ensimmäinen suuri tapahtuma oli viime vuonna pidetty iltapäivä PRH:ssa, jolloin keskityttin sähköisiin palveluihin. Lisäksi olemme organisoineet IPR Universityn kanssa marraskuussa 2018 pidetyn US-asioihin keskittyneen patenttikurssin sekä Markkinaoikeusasioihin keskittyvän IPR-assistentti-iltapäivän, joka pidettiin MAO:ssa 20.5.2019.

Yhdistyksen tulevista tapahtumista ja suunnitelmista tiivisti Camilla Udd. Yhdistykselle on laadittu suoja-alojen mukaiset koulutusryhmät:

Patentit
Essi Pösö – essi.poso@berggren.fi
Essi Kirves – essi.kirves@leitzinger.fi
Johanna Vuohelainen – johanna.vuohelainen@kolster.fi
Riittaliisa Kiuru – riittaliisa.kiuru@berggren.fi

Tavaramerkit
Camilla Udd – camilla.udd@roschier.com
Sirpa Tengström – sirpa.tengstrom@berggren.fi

Mallit
Tarja Selenius – tarja.selenius@berggren.fi
Camilla Udd – camilla.udd@roschier.com

Ryhmät työstävät toiveista uusia tilaisuuksia, mm. marraskuussa on tulossa tavaramerkkien US-käyttönäyttöä koskeva koulutus. Tietosuojasta on kaavailtu erillistä tilaisuutta syksylle ja on myös toivottu yhdistyksen jäsenille vapaamuotoista kokoontumista työasioiden ulkopuolella. Lisäksi kaavaillaan mahdollista yhteistyötä asiamiesyhdistysten kanssa.

Ennen vapaamuotoista seurustelua ja illanviettoa PRH:n tiloissa pidettiin vielä yhdistyksen vuosikokous. Tästä on erillinen kokouspöytäkirja.

Ohessa vielä muutama kuva iltapäivältä ja illalta. Yhdistyksen tulevaisuus näyttää valoisalta!